KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.

43. Olağan Genel Kurul Toplantısı

43. Olağan Genel Kurul Toplantısı

      Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Temmuz 2020 Cuma günü saat 10.00'da aşağıda belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Caddesi No:21 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirketimiz Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılmasına, durumun mevzuata uygun olarak Şirket ortaklarına bildirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulup,

2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3) Denetçi raporlarının okunması,

4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

6) 2019 yılına ait kârların dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hakkı huzur, ücret ve yurt içi - yurt dışı yolluk ve harcırahlarının tespiti,

8) Şirket bağımsız denetçisinin seçimi,

9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

10) Dilek ve temenniler - Kapanış.


Sosyal Medya
takip edin
© 2019 KOMAŞ A.Ş. | Bu sitenin tüm hakları saklıdır.
HABERDAR OLUN
“KOMAŞ A.Ş. BİR TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURULUŞUDUR.”